48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 8 i 9 lutego br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie Innowacje w gospodarstwach rolnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. Szkolenie rozpoczął przedstawiciel Instytutu Energii Odnawialnej i podstawił innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych przeciwdziałające zmianom klimatu, które wykorzystują technologie odnawialnych źródeł energii. Instytut przeprowadził badania efektywnej redukcji kosztów energii i poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej montując w kilkudziesięciu gospodarstwach poszczególne technologie OZE.


Wyniki badań uświadomiły doradcom jak ważny jest dobór odpowiednich technologii OZE do profilu działalności gospodarstwa rolnego. Następnie głos zabrał przedstawiciel CDR Radom i przedstawił problem jakości powietrza na obszarach wiejskich. Powszechnie utarło się przekonanie, że problem smogu dotyczy głównie miast. Według ostatnich badań i obserwacji zanieczyszczenie powietrza na wsiach jest niejednokrotnie większe niż w miastach, a głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niska emisja. Na koniec doradcy obejrzeli film: Punkt krytyczny – energia od nowa, który w sposób obiektywny pokazuje problemy energetyczne, ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Doradcy byli pod dużym wrażaniem filmu, zawartych w nim trafnych spostrzeżeń i trendów technologicznych w zakresie ochrony środowiska i zahamowania zmian klimatu. W drugim dniu głos zabrała dr Alina Kowalczyk-Juski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawiając badania i doświadczenia w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Pani doktor podzieliła się również wynikami badań nad wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa w małych biogazowniach rolniczych do celów energetycznych. Szkolenie zakończył przedstawiciel gminy Kowala zajmujący się ochroną środowiska. W swoim wystąpienia podzielił się doświadczeniami w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w swojej gminie oraz działaniami w zakresie ograniczania smogu i możliwościach budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Doradcy podkreślali wysoki poziom merytoryczny szkolenia, trafność doboru wykładowców i możliwości wykorzystania w praktyce przedstawionych rozwiązań.

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl