48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

W dniach 12-13.10.2017 r. w Łodzi w ramach operacji „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów, jakości żywności” finansowanej przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich odbyła Konferencja dotycząca rolnictwa ekologicznego oraz podsumowanie X edycji konkursu  „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Celem operacji było przekazanie i upowszechnienie  informacji o korzyściach płynących z prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi oraz upowszechnienie wiedzy nt. możliwości przetwarzania surowców ekologicznych na poziomie gospodarstwa. W konferencji oraz podsumowaniu X edycji Konkursu uczestniczyło 146 osób pierwszego dnia oraz 159 osób drugiego dnia.


Podczas konferencji odbyły się wykłady dotyczące stanu i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz głównych kierunków produkcji, zmian w działaniu „ Rolnictwo Ekologiczne” objętego PROW 2014-2020,nowych możliwości skrócenia łańcucha marketingowego poprzez ułatwienie sprzedaży detalicznej i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa - przetwarzanie żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym w tym rolniczy handel detaliczny.

Jako przykład skrócenia łańcucha marketingowego zaprezentowano w ramach studium przypadku funkcjonowanie 4 małych „ przetwórni” funkcjonujących przy CDR O/Radom.

2017 10 12 upowszechnianie wiedzy 1

Drugiego dnia konferencji kontynuowano temat możliwości skrócenia łańcucha marketingowego i przedstawiono założenia Planu działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego na lata 2014-2020 oraz przedstawiono możliwe zmiany w kluczowym dla rolnictwa ekologicznego dokumencie, jakim jest z rozporządzenie Rady ( WE) 834/2007 dnia 28 czerwca 2007 r.nr, 2092/91.J

2017 10 12 upowszechnianie wiedzy 2

Jako ostatni punkt konferencji odbyły się prezentacje 6 gospodarstw ekologicznych, laureatów Konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne” z lat 2008-2016. Właściciele gospodarstw zaprezentowali swoje doświadczenia z prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego, przedstawiając zarówno sukcesy jak i problemy, z jakimi się borykają.

Swoje gospodarstwa, przetwórnie zaprezentowali:

Sławomir Fiutka - woj. lubelskie,
Stefan Haczek - woj. śląskie,
Mieczysław Babalski- woj. kujawsko-pomorskie,
Monika Mrowińska- woj. łódzkie,
Ewa i Peter Stratenwerth- woj. mazowieckie,
Elżbieta  i Zdzisław Kobus- woj. warmińsko-mazurskie.

Drugą częścią operacji „ Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów, jakości żywności”, która odbyła się 13.10.2017r. było podsumowanie X edycji konkursu „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. W roku 2017 organizacja X podsumowania konkursu możliwa była dzięki wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach operacji „ Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności”.

Do finału krajowego zgłoszono 29 gospodarstw w dwóch kategoriach:

  • Ekologia- środowisko -15 gospodarstw
  • Ekologiczne gospodarstwo towarowe - 14 gospodarstw.

Finaliści etapu krajowego otrzymali pamiątkowe statuetki ufundowane przez Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Komisja oceniająca gospodarstwa - finalistów krajowych postanowiła w roku 2017 przyznać w każdej kategorii miejsca I-III oraz po jednym wyróżnieniu.

W kategorii – „Ekologia- środowisko ” Komisja zadecydowała, że:

  • Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 3000 zł brutto otrzymali Elżbieta i Bogdan Chara z województwa świętokrzyskiego,
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł brutto otrzymał Zdzisław Cylwa z województwa podlaskiego,
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 6500 zł brutto otrzymał Kazimierz Jochymek z województwa dolnośląskiego,
  • I miejsce i nagrodę w wysokości 8000 zł brutto otrzymała Kamila Kasperska z województwa lubuskiego.

2017 10 12 upowszechnianie wiedzy 3

W kategorii – „Ekologiczne gospodarstwo towarowe”

  • Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 3000 zł brutto otrzymała Agata Piechota z województwa  świętokrzyskiego,
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł brutto otrzymali Anna i Rafał Dendek z województwa wielkopolskiego,
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 6500 zł brutto otrzymał Roman Gorzkowski z województwa mazowieckiego,
  • I miejsce i nagrodę w wysokości 8000 zł brutto otrzymali Piotr i Barbara Banaś  z województwa lubelskiego.

2017 10 12 upowszechnianie wiedzy 4

Poza nagrodami pieniężnymi ufundowanych przez KSOW zwycięzcy etapu krajowego otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po zakończeniu podsumowania konkursu wszystkich uczestników konkursu, gości Konferencji i Konkursu zaproszono na degustacje produktów ekologicznych.

PREZENTACJE (50MB)

logotypy KSOW

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl