48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

W dniu 23 czerwca 2016 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, w szkoleniu połączonym z praktycznymi warsztatami polowymi brało udział przeszło 30 doradców z całej Polski.

Otwarcia dokonał Dyrektor CDR Radom dr inż. Henryk Skórnicki. Mówił o nowych wyzwaniach dla doradztwa oraz potrzebie szkoleń i wzrastającej roli doradztwa technologicznego. Podkreślił, że w dobie przejmowania przez doradztwo świadczenia usług doradczych w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, ścisła współpraca między instytutami badawczymi i jednostkami doradztwa jest niezbędna. Transfer wiedzy jest potrzebny i dobrze służy bezpośrednio w praktyce przy prowadzeniu monitoringu i zaleceniach optymalnego zwalczania agrofagów.


Pierwszy z prelegentów Pan dr Krzysztof Klamkowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wskazał na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby wodne roślin uprawnych. Jest to bardzo zasadne, ponieważ rolnictwo wykorzystuje 69% wody, a stres wodny jest jednym z najważniejszych czynników ograniczających plonowanie.

 

W dalszej części spotkania wystąpili przedstawiciele Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.

Pan prof. dr hab. Jerzy Grabiński, przedstawił szeroko integrowaną technologię produkcji zbóż bez wykorzystywania przemysłowych środków produkcji oraz różne jej aspekty w zależności od sposobu uprawy roli i użytkowania ziarna. Interesująco mówił również o możliwości stosowania niekonwencjonalnych metod zwalczania agrofagów w zasiewach zbóż i gryki.

Natomiast Pan prof. dr hab. Jerzy Księżak z uwagi na rosnący udział zbóż w strukturze zasiewów zalecał zwrócenie większej uwagi na zalety roślin strączkowych. Omówił wiele zasad agrotechniki roślin motylkowych oraz poruszył praktyczny aspekt udziału w płodozmianie oraz znaczący pozytywny ich wpływ na glebę i inne rośliny. Nakreślił też aspekt znaczenia gospodarczego i walorów przyrodniczo-ekonomicznych, jakie odgrywają rośliny strączkowe i możliwość produkcji białka paszowego w Polsce.

W dniu 24.06.2016r. doradcy mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez pracowników Instytutu Ochrony Roślin. Praktyczne warsztaty odbyły się na polach produkcyjnych w okolicach Radomia oraz Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach. Głównym celem spotkania było zapoznanie doradców z metodami prowadzenia obserwacji, praktycznej identyfikacji chorób i szkodników roślin uprawnych oraz określenia progów szkodliwości i stadium optymalnego ich zwalczania w integrowanej ochronie roślin. Zajęcia dotyczące chorób roślin uprawnych były prowadzone przez prof. dr hab. Marka Korbasa. Szczególne zainteresowanie uczestników budziły objawy i rozpoznawanie chorób.

Bardzo dużo wiadomości natomiast na temat szkodników roślin uprawnych przedstawił Pan prof. dr hab. Paweł Bereś. Wiele pytań ze strony doradców było bardzo szczegółowych i dotyczyło oprócz rozpoznawania również praktycznego polowego określenia poziomu szkodliwości i momentu rozpoczęcia zwalczania agrofaga.

Andrzej Dominik

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl