48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

en

A A A

A- A A+

APLIKACJE: DO SPORZĄDZANIA PLANU NAWOŻENIA AZOTEM, DO WYLICZANIA MAKSYMALNYCH DAWEK AZOTU

Aplikacja do sporządzania planu nawożenia azotem

Aplikacja do wyliczania maksymalnych dawek azotu

Aplikacja do sporządzania obrotów stada na podstawie danych z ARiMR (zip)

Instrukcja do aplikacji (pdf)

 

LISTY SPRAWDZAJĄCE I  ZAŁĄCZNIKI

Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
Raport z przeprowadzonej oceny gospodarstwa

Integrowana ochrona roślin
1. Przykładowa ewidencja zabiegów ochrony roślin
2. Lista sprawdzająca obowiązkowych zasad integrowanej ochrony roślin w gospodarstwie

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
1. Kryterium dostępu do usługi prowadzenia "rachunkowości" w gospodarstwie
2. Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym - wzór

BHP w gospodarstwie rolnym
Listy sprawdzające BHP.1 – BHP 5

Uczestnictwo w systemach jakości
Dokumentacja w gospodarstwie w zakresie bezpieczeństwa żywności i pas

Modernizacja gospodarstw rolnych
Kryterium podstawowe dostępu do usługi „Modernizacja gospodarstw rolnych"

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Kryterium podstawowe dostępu do usługi „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

 

METODYKI DORADZANIA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
(I edycja usług doradczych - trzyletnie programy doradcze)

 1. Metodyka ogólna, w tym „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”
 2. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności - ZAKTUALIZOWANA
 3. Integrowana ochrona roślin - ZAKTUALIZOWANA
 4. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu
 5. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 6. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz pomoc w realizacji zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego
 7. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne - ZAKTUALIZOWANA
 8. Modernizacja gospodarstw rolnych
 9. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 10. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
 11. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 12. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo
 13. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 14. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów bhp
 15. Uczestnictwo w systemach jakości
 16. OZE w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
 17. Zazielenienie - Uwaga aktualna wersja metodyki znajduje się w II edycji usług doradczych (poniżej) 

Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa

Pytania i odpowiedzi

Wytyczne wypełnienia formularza INFORMACJE O GOSPODARSTWIE, ROLNIKU I ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

 

METODYKI DORADZANIA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
(II edycja usług doradczych – dwuletnie programy doradcze)

 

 1. Metodyka ogólna, w tym „Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa”
 2. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności pdf 968 KB - ZAKTUALIZOWANA sierpień 2022
 3. Integrowana ochrona roślin pdf 1.1 MB - ZAKTUALIZOWANA listopad 2021
 4. Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu
 5. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000
 6. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Działania RSK oraz pomoc w realizacji zobowiązania RSK - pdf 963 KB ZAKTUALIZOWANA luty 2022
 7. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne - ZAKTUALIZOWANA
 8. Modernizacja gospodarstw rolnych pdf 850 KB - ZAKTUALIZOWANA listopad 2021
 9. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 10. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej
 11. Restrukturyzacja małych gospodarstw
 12. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo pdf 1.0 MB - ZAKTUALIZOWANA listopad 2021
 13. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 14. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
 15. Uczestnictwo w systemach jakości
 16. OZE w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
 17. Zazielenienie pdf 1.0 MB - ZAKTUALIZOWANA sierpień 2022

Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa

Wytyczne wypełniania formularza INFORMACJE O GOSPODARSTWIE, ROLNIKU I ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Osoby odpowiedzialne

 

 

METODYKI DORADZANIA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020
(edycja usług doradczych z 2022 roku tzw. KUD 3 postępowanie nr DDD.69094.2.2022 (nabór IV))

 1. Metodyka ogólna w tym Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego pdf 5.4 MB
 2. Metodyka - Ocena dostosowania do norm i wymogow warunkowosci 21.11.2022r. pdf 918 KB
  Projekt list sprawdzających dostosowania gospodarstwa do norm i wymogów Warunkowości docx 125 KB zaktualizowano marzec 2023
 3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów pdf 14.4 MB
 4. Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie pdf 1.15 MB zaktualizowano listopad 2022
      Załączniki do metodyki Racjonalne gospodarowanie wodą w rolnictwie zip 40 MB
 5. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 pdf 10.6 MB
 6. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym pdf 7.0 MB
 7. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy pdf 7.1 MB
 8. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności pozarolniczej pdf 7.6 MB
 9. Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie pdf 22.9 MB
 10. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP pdf 13.4 MB
 11. Uczestnictwo w systemach jakości pdf 12.4 MB
 12. OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich pdf 7.8 MB
 13. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania Rolnictwo ekologiczne oraz pomoc w realizacji działania Rolnictwo ekologiczne pdf 207 KB
 14. Modernizacja gospodarstw rolnych pdf 5.9 MB
 15. Restrukturyzacja małych gospodarstw pdf 6.3 MB
 16. Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi pdf 16.1 MB
 17. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin pdf 7.1 MB

Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa xls 85 KB zaktualizowano 17.02.2023r.

Wykaz autorów docx 18 KB

 

PLANOWANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA

Plan Rozwoju Gospodarstwa - aplikacja, wersja uaktualniona (07.04.2020)

Plan Rozwoju Gospodarstwa - broszura

Plan Rozwoju Działalności Pozarolniczej - aplikacja

 

LISTY SPRAWDZAJĄCE I ZAŁĄCZNIKI

Załączniki do metodyki ogólnej

I edycja usług doradczych - trzyletnie programy doradcze

Zał. 1 Informacje o gospodarstwie docx 36,1 KB

Zał. 2 Zakres realizacji programu doradczego

Zał. 3 Karta usługi doradczej

Zał. 4 Oświadczenie o realizacji programu doradczego

Zał. 5 Raport z realizacji programu doradczego

 

II edycja usług doradczych - dwuletnie programy doradcze

Zał. 1. Zakres realizacji programu doradczego

Zał. 2. Karta usługi doradczej

Zał. 3. Oświadczenie o realizacji programu doradczego

Zał. 4. Raport z realizacji programu doradczego

Zał. A. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego

 

edycja usług doradczych z 2022 roku tzw. KUD 3

Zał. 1. Zakres realizacji programu doradczego docx 15 KB

Zał. 2. Karta usługi doradczej docx 15 KB

Zał. 3. Oświadczenie o realizacji programu doradczego docx 14 KB

Zał. 4. Raport z realizacji programu doradczego docx 16 KB

 

Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej
GAEC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
SMR.1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.(OSN)
SMR.2. Ochrona określonych gatunków ptaków poprzez przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000 oraz na terenie całego kraju poprzez respektowanie określonych zakazów
SMR.3. Ochrona określonych typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin poprzez przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000

Obszar: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin
SMR.4.(1) Bezpieczeństwo żywności i pasz - wymogi ogólne
SMR.4.(2) Bezpieczeństwo żywności i pasz - zasady i higiena produkcji pasz
SMR.4.(3) Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
SMR.5. Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz ß-agonistycznym
SMR.6. Identyfikacja i rejestracja świń
SMR.7. Identyfikacja i rejestracja bydła
SMR.8. Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz
SMR.9. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii. (TSE)
SMR.10. Przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin

Obszar: Dobrostan zwierząt
SMR.11. Przestrzeganie norm ochrony cieląt
SMR.12. Przestrzeganie norm ochrony świń
SMR.13. Przestrzeganie norm ochrony zwierząt gospodarskich

BHP w gospodarstwie rolnym
IV. Lista sprawdzająca dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym
2. Lista sprawdzająca bhp w rolnictwie. Ryzyko zawodowe. Ubezpieczenia
3. Lista sprawdzająca bhp w produkcji roślinnej
4. Lista sprawdzająca bhp w produkcji zwierzęcej
5. Lista sprawdzająca bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników

Integrowana ochrona roślin
Integrowana ochrona

Rachunkowość w gospodastwie rolnyn
Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie - wzór
Listy sprawdzające warunki dostępu do usługi

Zazielenienie
Zał. 2-trawy
Zał. 3a – Uprawa – rodzaj w klasyfikacji botanicznej
Zał. 3b – Uprawa – gatunek z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych
Zał. 4 – Przykładowa lista gatunków, z których jest możliwe tworzenie mieszanek międzyplonów/pokrywy zielonej uznawanych za obszary proekologiczne
Zał.5 - Lista roślin wiążących azot
Przykładowe uprawy trwałe

Sprzedaż bezposrednia i małe przetwórstwo
Lista sprawdzająca – „Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym”

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl