W dniach 5-6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbędzie się pierwsze z 4 zaplanowanych spotkań realizowanych w ramach operacji z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR.

 
Spotkanie będzie obejmowało tematykę związaną z działaniem „Współpraca” m.in.; prezentację planowanych zmian Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego PROW 2014-2020, omówienie efektów oraz doświadczeń z pilotażowego naboru wniosków, prezentację doświadczeń i prac realizowanych przez brokerów.


Ponadto zostaną omówione kwestie związane z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w kontekście działań wspierających pracę brokerów innowacji. Przedstawiona zostanie informacja dotycząca naboru operacji w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.


W spotkaniu wezmą udział osoby zatrudnione w CDR oraz WODR realizujące zadania na rzecz Sieci, związane z pomocą w tworzeniu grup operacyjnych EPI.