Listy sprawdzające

Obszar: środowisko
Obszar: środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w Dobrej Kulturze Rolnej
SMR.1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.(OSN)
SMR.2. Ochrona określonych gatunków ptaków poprzez przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000 oraz na terenie całego kraju poprzez respektowanie określonych zakazów
SMR.3. Ochrona określonych typów siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt oraz gatunków roślin poprzez przestrzeganie działań obligatoryjnych na obszarach Natury 2000

Obszar: zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin
SMR.4.(1) Bezpieczeństwo żywności i pasz - wymogi ogólne
SMR.4.(2) Bezpieczeństwo żywności i pasz - zasady i higiena produkcji pasz
SMR.4.(3) Bezpieczeństwo żywności i pasz - higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
SMR.5. Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz ß-agonistycznym
SMR.6. Identyfikacja i rejestracja świń
SMR.7. Identyfikacja i rejestracja bydła
SMR.8. Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz
SMR.9. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii. (TSE)
SMR.10. Przestrzeganie zasad właściwego stosowania środków ochrony roślin

Obszar: Dobrostan zwierząt
SMR.11. Przestrzeganie norm ochrony cieląt
SMR.12. Przestrzeganie norm ochrony świń
SMR.13. Przestrzeganie norm ochrony zwierząt gospodarskich

BHP w gospodarstwie rolnym
IV. Lista sprawdzająca dotycząca ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym
2. Lista sprawdzająca bhp w rolnictwie. Ryzyko zawodowe. Ubezpieczenia
3. Lista sprawdzająca bhp w produkcji roślinnej
4. Lista sprawdzająca bhp w produkcji zwierzęcej
5. Lista sprawdzająca bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników

Integrowana ochrona roślin
Integrowana ochrona

Rachunkowość w gospodastwie rolnyn
Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie
Listy sprawdzające warunki dostępu do usługi

Zazielenienie
Zał. 1 Lista sprawdzająca konieczność spełnienia praktyk
Zał. 2-trawy
Zał. 3 Lista spr wykonanie czynności doradzania
Zał. 3a – Uprawa – rodzaj w klasyfikacji botanicznej
Zał. 3b – Uprawa – gatunek z rodzin kapustowatych, psiankowatych i dyniowatych
Zał. 4 – Przykładowa lista gatunków, z których jest możliwe tworzenie mieszanek międzyplonów/pokrywy zielonej uznawanych za obszary proekologiczne
Zał.5 - Lista roślin wiążących azot
Przykładowe uprawy trwałe

Sprzedaż bezposrednia i małe przetwórstwo
Lista sprawdzająca – „Sprzedaż bezpośrednia i małe przetwórstwo w gospodarstwie rolnym”