Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach zrealizowało projekt szkoleniowy dla doradców z województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego pt. „Bioasekuracja i dobrostan gospodarstw utrzymujących świnie” finansowany w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.


Głównym celem szkoleń było przekazanie wiedzy z zakresu wymagań bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku ze zwalczaniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), zasad zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), zasad wstępu oraz poruszania się po fermie trzody chlewnej, organizacji produkcji świń w zgodzie z zasadami bioasekuracji oraz wymaganiami dobrostanu.

W ramach operacji przeprowadzono 7 dwudniowych szkoleń w okresie luty – marzec 2018r.

Wykładowcy z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach (prof. Zygmunt Pejsak, dr Arkadiusz Dors, dr Jacek Żmudzki, dr Artur Jabłoński, dr Krzysztof Kwit) poprowadzili szkolenia w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych (pokazy, filmy), na których doradcy zapoznali się z praktycznymi możliwościami zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF.

W ramach operacji zostało przeszkolonych 180 doradców z 6 województw.