Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

 

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2017r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w III kwartale 2017r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w III kwartale 2017r.

Dynamika cen nawozów w III kwartale 2017r.

Wykresy czysty składnik w III kwartale 2017r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w III kwartale 2017r.