Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2017 r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w marcu 2017 r.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w marcu 2017 r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w marcu 2017 r. 

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w marcu 2017 r. 

Dynamika cen nawozów w marcu 2017 r.

Wykresy czysty składnik w marcu 2017 r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w marcu 2017 r.