Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2016r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2016r.

 
    Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2016r.

    Zestawienie cen minimalnych nawozów w III kwartale 2016r.

    Zestawienie cen maksymalnych nawozów w III kwartale 2016r.

    Dynamika cen nawozów w III kwartale 2016r.

    Wykresy czysty składnik w III kwartale 2016r.

    Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w III kwartale 2016r.