Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.

  

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w IV kwartale 2015r.
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w IV kwartale 2015r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w IV kwartale 2015r.
  4. Dynamika cen nawozów w IV kwartale 2015r.
  5. Wykresy czysty składnik w IV kwartale 2015.
  6. Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w IV kwartale 2015r.