Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2015r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2015r.

1.    Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2015r.
2.    Zestawienie cen minimalnych nawozów w czerwcu 2015r.
3.    Zestawienie cen maksymalnych nawozów w czerwcu 2015r.
4.    Dynamika cen nawozów w czerwcu 2015r.
5.    Wykresy czysty składnik w czerwcu 2015r.
6.    Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w czerwcu 2015r.