Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2014r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w czerwcu 2014r.

  1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w czerwcu 2014r.
  2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w czerwcu 2014r.
  3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w czerwcu 2014r.
  4. Dynamika cen nawozów w czerwcu 2014r.
  5. Wykresy czysty składnik w czerwcu 2014r.