Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2014r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w maju 2014r.

1.    Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w maju 2014r.
2.    Zestawienie cen minimalnych nawozów w maju 2014r.
3.    Zestawienie cen maksymalnych nawozów w maju 2014r.
4.    Dynamika cen nawozów w maju 2014r.
5.    Wykresy czysty składnik w maju 2014r.