Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w III kwartale 2013 r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w III kwartale 2013r..

1. Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w kwietniu 2013r.
2. Zestawienie cen minimalnych nawozów w III kwartale 2013r.
3. Zestawienie cen maksymalnych nawozów w III kwartale 2013r.
4. Dynamika cen nawozów w III kwartale 2013r.
5. Wykresy czysty składnik w III kwartale 2013r.