Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2013r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w styczniu 2013r..

Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w styczniu 2013r.
Zestawienie cen minimalnych nawozów w styczniu 2013r.
Zestawienie cen maksymalnych nawozów w styczniu 2013r.
Dynamika cen nawozów w styczniu 2013r.
Wykresy czysty składnik w styczniu 2013r.