ZDR okladkaWydano kolejny, 87. numer kwartalnika "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 1/2017.

Numer otwiera artykuł nt. rozpoznawania potrzeb innowacyjnych rolników przy udziale doradcy rolnego, co jest niewątpliwie jedną z ważniejszych składowych kompetencji metodycznych tego ostatniego. Autor definiuje wiele pojęć, ułatwia-jąc tym samym właściwe rozumienie procesu rozpoznawania i zaspokajania potrzeb innowacyjnych tej grupy.

Kolejny artykuł  kontynuuje temat poświecony teorii sieciowych zachowań konsumentów na rynku żywności wysokiej jakości (pierwszy tekst w ZDR 3/2016). Tym razem przedmiotem analizy są postawy i znaczenie konsumentów w rozwoju i zarządzaniu klastrem żywności wysokiej jakości na przykładzie "Kujawsko-Pomorskiej Spiżarni". W publikacji zamieszczono ponadto artykuły nt. zróżnicowania i zmian sytuacji dochodowej ludności rolniczej w Polsce w okresie od 2000 do 2014 roku; przedsiębiorczości pozarolniczej na terenie woj. mazowieckiego; zmian w użytkowaniu ziarna zbóż na paszę w Polsce na przestrzeni lat 1999 -2012; oraz dwa artykuły poświęcone zagadnieniom związanym z uprawą roślin. Szczególnie warto zapoznać się z tekstem nt. kształtowania się odczynu oraz zasobności gleb w potas, fosfor i magnez na terenie wybranych województw.

Celem omawianych badań było m.in. spowodowanie wyeliminowania nieuzasadnionego stosowania nadmiernie dużych dawek nawozów, zwłaszcza fosforowych. W drugim przedstawiono rolę, jaką odgrywają w rolnictwie rośliny strączkowe, które pomimo możliwości zaspokojenia w większym stopniu zapotrzebowania na białko roślinne jako składnika pasz dla zwierząt w Polsce, ciągle uprawiane są na zbyt małym areale. Przedstawiono m.in. jak zmieniały się: powierzchnia, zbiory i plony roślin strączkowych w latach 1949-2014 i jakie są obecnie możliwości zwiększenia zbiorów tych roślin w Polsce.

Dział "Artykuły" zamyka tekst nt. wpływu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na zasady obrotu nieruchomościami rolnymi. W artykule zaprezentowano rozważania na temat zmian w zakresie procedury nabywania nieruchomości rolnych oraz przedstawiono ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone przez znowelizowaną ustawę.


W dziale "Informacje" opublikowano rozważania na temat roli polityki rządu w odniesieniu do usług doradczych, omówiono m.in. działania w ramach Stałego Komitetu ds.Badań w Rolnictwie w zakresie usług doradczych, znaczenie infrastruktury i finansowania tych usług, rolę doradztwa w ramach wielopoziomowych struktur innowacyjnych oraz działania rządu na rzecz utworzenia systemu doradztwa rolniczego w Polsce.

 

ZDR Nr 1/2017 (Pobierz plik pdf)>>> ZDR Nr 2/2017 (Pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
ZDR Nr 3/2017 (Pobierz plik pdf )>>> ZDR Nr 4/2017 (Pobierz plik pdf)>>>
  • spis treści
  • streszczenia
  • spis treści
  • streszczenia

ARCHIWUM ZDR z lat 2008 - 2016 (do pobrania pliki PDF z Zagadnieniami Doradztwa Rolniczego) >>>

 


Od Redakcji

Kwartalnik poświęcony doradztwu i jego metodyce oraz problemom związanym z jego organizacją, funkcjonowaniem, zakresem działania i z codzienną pracą doradczą. Przedstawiane zagadnienia obejmują szeroki wachlarz problemów jakie stoją przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz wsią, problemów do rozwiązania w najbliższym czasie, dotyczących stanu doradztwa, uwarunkowań jego zmian i nowych zadań po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zagadnienia omawiane na łamach Kwartalnika prezentowane są w dwóch działach: Artykuły i  Informacje.

W dziale Artykuły, publikowane są: studia, materiały, komunikaty z badań, prace przeglądowe oraz rozprawy dotyczące między innymi metodyki doradztwa, oświaty rolniczej, polityki agrarnej i wiejskiej, funkcjonowania podmiotów w agrobiznesie, w tym przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa, polityki agrarnej, socjologii wsi, ekologii i ochrony środowiska oraz rozwoju zrównoważonego.

Dział Informacje zawiera krótkie artykuły o charakterze informacyjnym, informacje z życia Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego. W dziale tym zamieszczane są również informacje o organizowanych seminariach i sympozjach związanych z rozwojem wsi i rolnictwa,  w tym doradztwa rolniczego oraz recenzje książek.

Każdy numer zawiera także noty bibliograficzne o nowościach wydawniczych z zakresu rozwoju wsi i rolnictwa, które mogą być przydatne w pracy doradczej.

Kwartalnik przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelników, poczynając od doradców pracujących w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i nauczycieli szkół rolniczych, poprzez pracowników naukowych zajmujących się upowszechnianiem wyników badań w praktyce, a kończąc na pracownikach instytucji rolniczych.

Spis treści, jak i streszczenia artykułów w języku angielskim umożliwiają korzystanie z czasopisma osobom anglojęzycznym zainteresowanym poznaniem omawianej problematyki w Polsce.


ISSN  1232-3578, ss. ok. 130,  format: 166  x  232 mm
Kwartalnik wydawany od 1994 r. Do końca 2016 r. ukazało się 86 numerów.

Rada Programowa:
Edward Arseniuk, Mirosław Drygas, Maria Fazikova, Elena Horská, Michał Jerzak, Edmund Kaca, Antonina Kalinichenko, Józef Kania, Andrzej Kowalski, Stanisław Krasowicz, Jędrzej Krupiński, Krystyna Krzyżanowska, Marek Mrówczyński, Walenty Poczta

Zespół Redakcyjny:
Redaktor naczelny: Andrzej P. Wiatrak, Sekretarz redakcji i redaktor językowy: Anna Kęszycka
Redaktorzy tematyczni: Agronomia: Eugeniusz K. Chyłek, Ryszard Jaworski, Stefan Pruszyński, Doradztwo: Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Sławomir Zawisza, Ekonomia: Roman Sass, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Problematyka społeczna: Aleksandra Swulińska-Katulska, Sławomir Zawisza, Statystyka: Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Wspólna Polityka Rolna: Eugeniusz K. Chyłek, Andrzej P. Wiatrak, Roman Sass
Recenzenci: Eugeniusz K. Chyłek, Elena Horská, Ryszard Jaworski, Józef Kania, Antonina Kalinichenko, Wenancjusz Kujawiński, Edward Matuszak, Stefan Pruszyński, Roman Sass, Aleksandra Swulińska-Katulska, Andrzej P. Wiatrak, Feliks Wysocki, Sławomir Zawisza


Wydawcy:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81, fax: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.cdr.gov.pl

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel: 61 848 71 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.seria.home.pl

Kontakt z Redakcją
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel.: 61 823 20 81 w. 123, fax.: 61 820 19 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warunki prenumeraty
Na podstawie złożonego do Wydawcy zamówienia
Roczna prenumerata – 40 zł. Cena egzemplarzy pojedynczych 10 zł. Faktury VAT

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

PROCEDURA RECENZOWANIA MATERIAŁÓW AUTORSKICH

FORMULARZ RECENZYJNY