2015 WYNIKI BADAN NAUKOWYCH DO ZASTOSOWANIA W PRODUKCJI ROSLINNEJ 1 150 Autor: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2015 EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ENERGIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 1 150 Autor: Zdzisław Ginalski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 OCHRONA SRODOWISKA W GOSPODARSTWIE ROLNYM1 250Aktualizacja publikacji zawiera podstawowe informacje i zasady dotyczące prowadzenia produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących różnych aspektów ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj.: gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami, gospodarka odpadami, postępowanie ze środkami ochrony roślin oraz obejmuje rozdział dotyczący opłat i kar za korzystanie ze środowiska. (stan prawny na dzień 31.12.2014 r.)

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 OCHRONA WARZYW POD OSLONAMI 1 150 Autor: Magdalena Kibler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 UWARUNKOWANIA PRODUKCJI ROSLINNEJ W KONTEKSCIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH 1 150 Autor: Mateusz Sękowski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRODUKCJI ZYWNOSCI W GOSPODARSTWIE 1 150 Autor: Barbara Sałata

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PRZEDSIEBIORCZOSC WIEJSKA

1 150

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem e-biuletynu "Przedsiębiorczość wiejska 4/2014" .

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2014 LEADER NEWSLETTER 1 150 Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatniego w tym roku numeru kwartalnika LEADER-newsletter 4/2014 skierowanego do Doradców rolnych z ośrodków doradztwa rolniczego, jak i do przedstawicieli lokalnych grup działania z całej Polski. W numerze między innymi o podejściu LEADER w okresie programowania 2014-2020, poradniku dla LGD, jak napisać LSR oraz nowym, zatwierdzonym PROW na lata 2014-2020

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2014 TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI Z NAUKI DO ROLNICTWA W OCENIE DORADCOW ROLNYCH NA PODSTAWIE WYNIKOW BADANIA SONDAZOWEGO 1 250 Opracowanie zrealizowane przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie mające na celu określenie szans i uwarunkowań dla rozwoju współpracy w zakresie transferu wiedzy i innowacji z nauki do rolnictwa, a także identyfikację oczekiwań rolników pod adresem nauki, ocenę stanu gotowości rolników do tworzenia partnerstw innowacyjnych (IGO), identyfikację barier dla tworzenia i funkcjonowania partnerstw innowacyjnych. Publikacja zawiera analizę oraz wnioski sformułowane na podstawie ankiety sondażowej pt: "Oczekiwania rolników i innych podmiotów związanych z rolnictwem pod adresem nauki w opiniach doradców rolnych".

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie,
31-063 Kraków, ul. Meiselsa 1
tel. 12 424 05 10, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 ROZWOJ OBSZAROW WIEJSKICH W LATACH 2014 2020 1 150 "Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia innowacji i doradztwa" – to tytuł opracowania zrealizowanego w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Do opracowania dołączone są trzy prezentacje. Całość traktujemy jako materiał pomocniczy dla doradców, którzy są zainteresowani zgłębieniem wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Pobierz...

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 RYNEK MLEKA W NOWEJ PERSPEKTYWIE 1 150 Autor: Bożena Ginalska

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PROWADZENIE PLANTACJI SADOWNICZYCH Z UWZGLEDNIENIEM INTEGROWANEJ OCHRONY ROSLIN 1 150 Autor: Jan Schonthaler

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 PORADNIK DOBREGO WEDZENIA 1 150 Autor: Praca zbiorowa

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII NOWE MOZLIWOSCI ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH1 150 Autor: Zdzisław Ginalski

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2014 WARUNKI SKUTECZNEGO STOSOWANIA OGRANICZONYCH DAWEK HERBICYDOW1 250W niniejszym opracowaniu autor przedstawia podstawowe założenia stosowania ograniczonych dawek herbicydów w kontekście integrowanej ochrony roślin przed zachwaszczeniem, z uwzględnieniem metod agrotechnicznych, adiuwantów, kondycjonerów, dawek dzielonych oraz mieszanin. Omawia mechanizmy działania substancji czynnych oraz warunki wpływające na skuteczność chwastobójczą. W publikacji znajdują się także zalecenia ogólne i szczegółowe do wdrażania obniżonych dawek herbicydów w poszczególnych uprawach, tj.: zboża, rzepak, kukurydza, burak cukrowy, ziemniak.

Pobierz...

Autor: Adam Paradowski Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2014 PRZEDSIEBIORCZA WIES 1 150 Publikacja opracowana w związku z projektem "Przedsiębiorcza wieś - innowacja i kreatywność wsparta PROW 2007-2013 - identyfikacja, opracowanie i upowszechnienie dobrych praktyk" realizowanym w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013. Promocja innowacyjności i kreatywności w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest wyzwaniem, które poprzez poszerzenie wśród kadry doradczej publicznych jednostek doradztwa rolniczego, wiedzy z zakresu identyfikacji i opracowania przykładów "dobrych praktyk" oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych dla wspierania tego rozwoju, będzie prowadzić w kierunku zmiany postaw mieszkańców wsi na bardziej przedsiębiorczą.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA W PRODUKCYJNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM SKRYPT DLA ROLNIKOW 1 250 Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do rolników i przedsiębiorców.

Główne tematy zawarte w skrypcie:
1.Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa rolnego.
2. Elementy sprzedaży bezpośredniej w produkcyjnym gospodarstwie rolnym.
3. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady europejskie.
4. Case study – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych, przykłady polskie.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2014 SPRZEDAZ BEZPOSREDNIA W PRODUKCYJNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM SKRYPT DLA DORADCOW ROLNYCH

1 150

Skrypt zawierający materiały szkoleniowe skierowane do doradców rolnych. Celem głównym szkolenia doradców w zakresie sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych jest wyposażenie doradców w podstawowy zasób wiedzy na temat uwarunkowań, zasad i technik stosowanych w sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych.

Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, 2013 rok,
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków, tel. 12 424 05 00, fax 12 424 05 05,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2013 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PRODUKCJI BYDLA MLECZNEGO 1 150

Od kilku lat obserwujemy gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii związanych z odchowem bydła mlecznego, pozyskiwania mleka a nawet metod oceny wartości hodowlanej i produkcyjnej. W opracowanym materiale tylko sygnalizujemy to na co warto obecnie zwrócić uwagę w zakresie technologii i genetyki, a co mogłoby w najbliższych latach być w powszechnym zastosowaniu. Autor: dr hab. Piotr Wójcik

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00,  fax 48 365 49 70

2012 PRZEDSIEBIORCZOSC NA OBSZARACH WIEJSKICH 1 350 Przedsiębiorczość na wsi może przybierać różnorodne formy działalności jak również zróżnicowanie skali produkcji. Ważnym elementem podjęcia decyzji o zmianie kierunku gospodarowania jest determinacja w osiągnięciu celu, jakim jest unowocześnienie warunków pracy i polepszenie jakości życia. O powodzeniu inicjatywy decyduje zarówno potencjał samego gospodarstwa, walory jego otoczenia, jego skala działania, ale także sam gospodarz-przedsiębiorca, a przede wszystkim jego cechy osobiste, wiara w powodzenie projektu, wiedza i wiele innych czynników. Często impulsem do rozpoczęcia zmian są przykłady innych, udanych przedsięwziąć, które funkcjonują na obszarach wiejskich. Może to być okazją do pobudzenia przedsiębiorczości wśród tych mieszkańców terenów zagrożonych bezrobociem, którzy jeszcze nie odważyli się skorzystać z szans pojawiających się na rynku. Taka inspiracja może w przyszłości zaowocować rozwojem ciekawej oferty kulinarnej, agroturystycznej czy usługowej, na której skorzystać mogą lokalne społeczności. Bywa, że jedna inicjatywa staje się impulsem dla innych, którzy decydując się chociażby na dołączenie czy uzupełnienie oferowanych atrakcji, zmieniają swoje życie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.