Razem mozemy wiecejAutor: Ireneusz Drozdowski

W ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wspierane jest tworzenie i funkcjonowanie Grup Operacyjnych na rzecz innowacji, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów oraz podmioty doradcze, które w ramach swojej działalności będą wspólnie opracowywać nowe rozwiązania do zastosowania w praktyce. Realizacja działania wpłynie na zwiększenie innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. pobierz...

Kontakt z wydawcą:
Centrum Doradztwa Rolniczego
05-840 Brwinów, Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34 do 38, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Innowacyjne metody gospodarowania zasobami wody w rolnictwie

Praca zbiorowa pod redakcją: Wiesława Dembka, Jana Kusia, Mirosława Wiatkowskiego, Grzegorza Żurka

Jednym z ważniejszych utrudnień, które dotykają polskie rolnictwo jest niedobór wody. Następujące w przyrodzie zmiany klimatyczne są coraz bardziej odczuwalne w tym sektorze, a to właśnie rolnictwo jest największym konsumentem wody - wykorzystuje około70% światowych zasobów. Ze względu na wzrost liczby ludności na Ziemi (obecnie liczba ludności przekracza 7 miliardów, przewiduje się, że do 2050 r. osiągnie 9 miliardów), a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na żywność, a także rozwój przemysłu i miast, niedobór wody staje sięistotnym problemem. pobierz...

Kontakt z wydawcą:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
05-840 Brwinów ul Pszczelińska 99, tel. 22 729 66 34,  fax 22 729 72 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

warzywa oklAutor: Leszek Ciemniak

W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólne zasady dotyczące uprawy papryki i pomidora w systemie gruntowym. pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

okl basiaAutor: Barbara Sazońska

Zachowanie starych gatunków i ich odmian zwiększa różnorodność upraw, co zapobiega uproszczeniu płodozmianu i zapewnia różnorodność siedlisk. Większość z ustępujących gatunków cechują mniejsze wymagania uprawowe, co pozwala na ograniczenie nawożenia oraz liczby zabiegów środkami ochrony roślin. Zazwyczaj gatunki te są szczególnie przydatne w systemach produkcji ekstensywnej i ekologicznej, a także do podtrzymania produkcji rolniczej na terenach marginalnych.
Rolnicy, którzy uprawiają opisane w ulotce gatunki, mogą otrzymać dopłaty do powierzchni upraw tych roślin uczestnicząc w „Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym” w ramach PROW 2014-2020 – realizując Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

oklAutor: Barbara Sazońska

 

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

 

Redukcja emisji oklTłumaczenie ulotki informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. Tłumaczenie zostało wykonane przez członka Grupy Fokusowej - Mateusza Sękowskiego, pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu. Ulotka w języku angielskim

Produkcja zwierzęca przyczynia się znacząco do emisji amoniaku i gazów cieplarnianych (GHG). Grupa Fokusowa EIP-AGRI dotycząca redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich poszukiwała efektywnych środków mających na celu redukcję zarówno metanu (CH4) jak i amoniaku (NH3).
Dwudziestu ekspertów z Grupy Fokusowej określiło istniejące i nowe środki ograniczające emisję, zbadało ich opłacalność, zidentyfikowało czynniki usprawniające i utrudniające wdrożenie działań redukcyjnych oraz wskazało obszary, w których wymagane są dalsze badania, rozwój i wymiana wiedzy. pobierz ulotkę w j.polskim...

 

EP AGRI siecTłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure EIP-AGRI Network, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim. Europa 2020 to strategia rozwoju Unii Europejskiej (UE) opracowana na lata 2014-2020.

W zmieniającym się świecie, gospodarka Unii Europejskiej musi stać się inteligentna, zrównoważona oraz sprzyjać społecznemu włączeniu. Te trzy priorytety mają na celu wspieranie mieszkańców Unii Europejskiej w procesie budowy silnej gospodarki oferującej możliwości zatrudnienia w oparciu o zrównoważone zagospodarowywanie zasobów. Unia Europejska określiła pięć celów, które mają być zrealizowane do roku 2020 w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz klimatu/energii. Strategia ta podkreśla znaczenie prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przygotowaniu Europy do wyzwań, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Do tej pory, uruchomiono pięć Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European Innovation Partnerships - EIP) obejmujących różne obszary tematyczne: aktywne i zdrowe starzenie się, zasoby wodne, surowce, inteligentne miasta i społeczeństwa oraz rolnictwo. Wszystkie Partnerstwa koncentrują się na korzyściach społecznych oraz szybkich procesach modernizacji i wspierają współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi oraz zainteresowanymi innowacjami w celu szybszego osiągania lepszych wyników. Europejskie Partnerstwo Innowacyjne specjalizujące się w problematyce rolnej zostało uruchomione w  2012 r. Broszura w języku polskim

EIP AGRI 1Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on the EIP-AGRI Service Point - How can we help you?, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim

Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy EIP-AGRI (z ang. EIP-AGRI Service Point) w kwietniu 2013r.; jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. Właśnie tutaj, w Punkcie Kontaktowym EIP-AGRI, podejmowane są działania w charakterze mediatora w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiające i ułatwiające wymianę doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami, naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi, działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wreszcie grupami reprezentującymi interesy konsumentów oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Zadania te realizowane są poprzez oferowanie różnorodnych usług jednostkom promującym nowe rozwiązania. Niniejsza broszura zawiera zarys ogólny tego, co Punkt Kontaktowy ma do zaproponowania oraz informacje na temat możliwości współpracy. Broszura w języku polskim

EIP AGRI 2

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Innovative solutions for organic farmers in the EU - Optimising arable yields, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim

Rolnictwo ekologiczne to złożony system, w którym uprawiane są rożne rośliny, a rolnicy mają do dyspozycji mniej „środków interwencyjnych” (takich jak np. chemiczne środki ochrony roślin oraz szybko uwalniające się nawozy) w celu korygowania produkcji. Dlatego rolnicy prowadzący produkcję w oparciu o metody naturalne muszą posiadać szeroką wiedzę. Nie mniej jednak, istnieje kilka czynników, które mogą stanowić przeszkodę w wykorzystaniu pełnego potencjału przez rolników. Niniejszy dokument może stać się źródłem inspiracji do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających gospodarstwa zajmujące się produkcją ekologiczną w uzyskiwaniu optymalnej wydajności. Broszura w języku polskim

EIP AGRI 3

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming,  która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim

Powszechne stosowanie antybiotyków (nazywanych także środkami bakteriobójczymi) w leczeniu ludzi oraz zwierząt przyczynia się do wzrostu liczby bakterii odpornych na ich działanie. Proces ten utrudnia skuteczne leczenie chorób. Naczelną zasadą stosowania antybiotyków w hodowli świń jest “wykorzystywanie antybiotyków w możliwie jak najbardziej ograniczonym zakresie, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. Osoby związane z hodowlą świń, od „gospodarstwa aż po konsumenta”, mogą pomóc w realizacji tego zadania podejmując odpowiednie, zrównoważone działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia zwierząt. Broszura w języku polskim

2017 URUCHAMINANIE DIZLALNOSCI PRZETWARZANIA ZYWNOSCI W MALYM ZAKLADZIE W GOSPODARSTWIE ROLNYMAutor: Barbara Sałata

1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. poz. 1961), która wprowadza nową formę sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników - działalność rolniczego handlu detalicznego. Celem tej ustawy jest stworzenie rolnikom możliwości produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 BIOASEKURACJA W PRODUKCJI ZWIERZECEJAutor: Dariusz Pomykała

Zasady bioasekuracji mają na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia i późniejszego szerzenia się czynników patogennych na fermie.

Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 SYSTEMY UPRAWY GLEBY PRZYDATNE W ROLNICTWIE ZROWNOWAZONYMAutor: Andrzej Dominik

Po latach promowania i fascynacji intensywnej formy rolnictwa zaczęto zauważać negatywne skutki tego systemu gospodarowania dla środowiska naturalnego. Całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu uległo wiele ekosystemów. W końcu ubiegłego wieku widząc tak negatywne światowe skutki intensywnej gospodarki rolnej zaczęto wprowadzać przeciwstawną koncepcję rolnictwa, czyli rolnictwo zrównoważone. Stosowanie najnowszych osiągnięć naukowych i myśli technologicznych pozwala na ograniczenie niekorzystnego wpływu działań rolniczych. Zaznacza się trend zmian w uprawie roli, co jest zbieżne z wymaganiami rolnictwa zrównoważonego. Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 SZANSE I ZAGROZENIA W PRODUKCJI OWOCOW GLEBA SRODOWISKO ZYCIAAutor: Praca zbiorowa pod redakcją Jana Schönthalera

Celem tej broszurki jest przypomnienie podstawowych zasad dotyczących nawożenia i nawadniania. Jest to zarazem zaproszenie do dalszego pogłębiania wiedzy, poprzez sygnalizację kolejnych zagadnień. Jest to na przykład związek zapotrzebowania roślin na składniki odżywcze z poszczególnymi fazami ich rozwoju. Odkrycie tych zależności pozwala na ustalenie optymalnego terminu stosowania nawozów. Ma to wpływ na optymalizację ich wykorzystania, jak również na bezpieczeństwo środowiska. Pobierz...

Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Chorzowska 16/18
tel. 48 365 69 00, fax 48 365 49 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 WSPOLCZESNE SPOSOBY I SYSTEMY UPRAWY ROLI W TEORII I PRAKTYCE ROLNICZEJ MINIAutorzy: Iwona Jaskulska, Dariusz Jaskulski
Uprawa roli, oprócz nawożenia, jest podstawowym elementem agrotechniki kształtującym właściwości gleby. Pod wpływem zabiegów mechanicznych następuje zmiana właściwości fizycznych, szczególnie stosunków powietrzno-wodnych, gęstości, zwięzłości gleby. Zmianie ulegają także jej właściwości chemiczne i biologiczne. W opracowaniu autorzy przedstawili zalety i wady systemów (sposobów) uprawy roli stosowanych we współczesnym rolnictwie, tj.: uprawa płużna, bezpłużna, w tym: cało powierzchniowa, pasowa strip-till, redlinowa oraz uprawa zerowa tzw. siew bezpośredni. Autorzy podkreślili, że wybór któregoś z nich w danym gospodarstwie rolnym musi być poprzedzony wnikliwą analizą warunków siedliskowych, organizacyjnych i ekonomicznych.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 ZALECENIA DOTYCZACE DOBORU CIELAT ORAZ PROWADZENIA OPASU MINIAutor : Marcin Gołębiewski
W opracowaniu autor przedstawił czynniki warunkujące opłacalność produkcji żywca wołowego z uwzględnieniem przydatności ras mięsnych zarejestrowanych w Polsce do krzyżowania towarowego z krowami mlecznymi. Zwrócił przy tym uwagę na tzw. efekt heterozji jako dodatkowy zysk produkcyjny. Szeroko omówił zagadnienia dotyczące odchowu cieląt, wyboru systemu opasu i żywienia bydła w oparciu o bilansowanie dawek pokarmowych. Autor podkreślił również jak ważne jest stosowanie zasad bioasekuracji w celu zabezpieczenia stada przed wniknięciem chorobotwórczych patogenów i rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 WYKORZYSTANIE NASIENIA BUHAJOW RAS MIESNYCH W KRZYZOWANIU TOWAROWYM MINIAutor: Marcin Gołębiewski
W opracowaniu autor przedstawił szczegółowe wskazówki, jakimi należy kierować się przy wyborze buhaja do krzyżowania towarowego, Autor podkreślił, że trafny wybór buhaja powinien koncentrować się na dwóch głównych celach: łatwości porodów oraz uzyskaniu dobrego materiału genetycznego dla producentów wołowiny. Racjonalna strategia wyboru rozpłodnika powinna obejmować cztery etapy tj.: sprecyzowanie celu/ów krzyżowania; wybór rasy buhaja do krzyżowania; wybór konkretnego rozpłodnika do krzyżowania; ocena efektów. Przy wyborze pomocne będą informacje zawarte w katalogach dotyczących buhajów ras mięsnych wykorzystywanych w krzyżowaniu towarowym.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2016 UPRAWIAMY ROSLINY ZIELARSKIE MINIAutor: Danuta Nowak 
Niniejsze opracowanie przybliża tematykę uprawy roślin zielarskich na wybranych gatunkach. W opracowaniu opisano, co jest surowcem zielarskim, jakie substancje (związki biologicznie czynne) występują w roślinach zielarskich, jakie jest ich działanie, jak suszyć rośliny zielarskie i jakie są ogólne warunki uprawy. Następnie na wybranych gatunkach roślin opisano szczegółowiej ich uprawę. Broszura zawiera najbardziej powszechne gatunki, które chętnie uprawiane są także w ogrodach.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 PRECYZYJNE NAWOZENIE ROSLIN UPRAWNYCH MINIAutor: Renata Gaj
Precyzyjne nawożenie to ograniczenie dawki w glebie w miejscu, gdzie składników jest za dużo, a zwiększenie dawki w miejscu, gdzie składników jest za mało. Równomierna zasobność gleby w składniki nawozowe daje możliwości równego pobierania składników przez rośliny na danym polu. W opracowaniu zostały przedstawione techniki GPS i GIS stosowane w nawożeniu precyzyjnym, m.in.: mapowanie plonu; mapowanie zasobności gleby; sterowanie sposobem rozsiewu i dawką nawozów; sterowanie ilością oprysku i jego szerokością; sterowanie narzędziami uprawowymi i siewnikami; wykorzystanie czujników zieleni do nawożenia pogłównego azotem i zwalczaniem chwastów; bezobsługowe sterowanie ciągnikiem. Omówiono także zagadnienia dotyczące regulacji zasobności gleby w przyswajalne formy fosforu i potasu, precyzyjnej oceny stanu odżywienia roślin w trakcie wegetacji z wykorzystaniem barwników asymilacyjnych, testów spektralnych NDVI oraz SPAD czy czujników optycznych. Wprowadzenie w gospodarstwie systemu nawożenia precyzyjnego pozwala na dostosowanie wielkości dawek składników pokarmowych do jego zawartości w glebie. Umożliwia zmniejszenie nakładów na zakup nawozów oraz uzyskanie wyższych i jakościowo lepszych plonów niż w rolnictwie tradycyjnym.
Pobierz...
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2016 INNOWACJE W ROLNICTWIE KLUCZOWE DLA WSPARCIA INWESTYCJI I KONKURENCYJNOSCI MINIPublikacja zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji. W rozdziale pierwszy umieszczony jest wykład pana prof. dr inż. Alfonsa Janinhoffa pt. “Droga rolnictwa polskiego do tworzenia konkurencyjnych przedsiębiorstw rolnych” w którym zaprezentował najważniejsze uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju gospodarki Polski oraz ich wpływ na przemiany w rolnictwie. Poprzez analizę danych statystycznych, porównanie do krajów sąsiadujących i w odniesieniu do przemian społeczno-ekonomicznych w rolnictwie niemieckim począwszy od lat 70 XX wieku, zaprezentował kilka dróg rozwoju i przekształceń w polskim sektorze rolnym. Następny artykuł pt. „Możliwości zwiększenia produkcji krajowych źródeł białka roślinnego” Jerzego Szukały i Agnieszki Faligowskiej dostarcza wiedzy o agrotechnice roślin strączkowych ich oddziaływaniu na rośliny następcze a także na bardzo zaniedbane środowisko glebowe. Kolejny artykuł „Innowacje w produkcji wołowiny” przedstawia problematykę związaną z współczesnym wymaganiami rynku i konsumentów wołowiny. Na zakończenie umieszczone zostały artykuły dotyczące „Wsparcia działań innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020” w  którym pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego  Krzysztof Żok i Łukasz Bocheński oraz  Iwona Obojska przedstawili możliwości wsparcia działań inwestycyjnych i innowacyjnych w ramach PROW 2014-2020 oraz zadania i role “Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” we wspieraniu współpracy podmiotów doradczych ze sferą naukową.
Kontakt z wydawcą: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu,
61-659 Poznań, ul. Winogrady 63,
tel. 61 823 20 81, fax 61 820 19 71,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.