III ROLNICZY  FESTIWAL NAUKI
odbył się w ramach IV Dnia Nauki

 

Organizatorzy:
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie

Patronat honorowy:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat medialny:
Agro Serwis


IMPREZY FESTIWALOWE
14 września 2006 r.

Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie


Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

 • Prezentacje osiągnięć jednostek badawczo-rozwojowych - Streszczenia referatów
 • Stoiska informacyjno-promocyjne
 1. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
 2. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
 3. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
 4. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
 5. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
 6. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi
 7. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 8. Instytut Zootechniki w Krakowie
 9. Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi
 10. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa MOR w Warszawie
 11. Warszawska Giełda Towarowa w Warszawie
 12. Centrum Elektroniki Stosowanej w Krakowie
 13. Centrum Książki Rolniczej w Brwinowie
 14. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
 15. Zespół Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie
 16. Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Polska Róża”
 17. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 • Impreza plenerowa „O nauce przy ognisku”
   

15 września 2006 r.

 • Sesja wyjazdowa „Od nauki do praktyki” do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz Zakładu Przemysłu Zbożowego „Szymanów” (Polskie Młyny S.A.).

16 – 17 września 2006 r.