W ramach III. Ogólnopolskiego "Dnia Nauki - Polska 2005"
w dniach 16 – 17 września 2005r.
w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie oraz
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
odbył się II ROLNICZY FESTIWAL NAUKI

Patronat honorowy
Pan Jerzy Pilarczyk
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Michał Kleiber - Minister Nauki i Informatyzacji

Podczas festiwalu zorganizowano konferencje:
• ZARZADZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ W ORGANIZACJACH PRACUJĄCYCH
DLA WSI I ROLNICTWA
16 września 2005r
., Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie
Sesje tematyczne:
- Biblioteka jako ośrodek komunikacji społecznej w społeczeństwie opartym na wiedzy
- Zarządzanie wiedzą i informacją w placówkach naukowych, doradczych i edukacyjnych

• TERA?NIEJSZOŚ? I PRZYSZŁOŚ? DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE
17 września 2005r., Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Sesje tematyczne:
- Doradztwo rolnicze w świetle reformy WPR
- Problemy metodyki i organizacji doradztwa
- Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych doradców rolniczych

Uczestnikami festiwalu byli przedstawiciele:

 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • szkół wyższych,
 • ośrodków doradztwa rolniczego,
 • szkół, placówek i stowarzyszeń oświatowo-rolniczych,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • bibliotek i ośrodków informacji naukowej,
 • mediów i wydawców,
 • producentów i dystrybutorów oprogramowania i środków dydaktycznych.


Stoiska informacyjno-promocyjne:

 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych,
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa,
 • Instytut Medycyny Wsi,
 • Instytut Zootechniki,
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Fundusz Współpracy
 • Ex Libris
 • Wydawnictwa Naukowo-Techniczne PWN,
 • Wydawnictwo Format-AB,
 • Wydawnictwo Hortpress,
 • Centralna Biblioteka Rolnicza,
 • Centrum Doradztwa Rolniczego.