Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza nabór na szkolenie „Doskonalenie umiejętności ekspertów przyrodniczych w zakresie rozpoznawania i kwalifikowania siedlisk przyrodniczych”. Szkolenie adresowane są głownie dla ekspertów, którzy chcą podnieść lub udoskonalić swoją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną z zakresu wykonywania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej, realizacji Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w zakresie wariantów ptasich, charakterystyki ptaków i ich kwalifikowania do działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz (w przypadku wolnych miejsc) innych osób, które są zainteresowane pogłębieniem wiedzy z w/w zakresu.

 

Szkolenie będzie prowadzone w formie stacjonarno-wyjazdowej  w dniach 26-27 kwietnia 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

  • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 302,58 zł brutto (z 23% VAT) i obejmuje dydaktykę, transport na zajęcia terenowe, serwis kawowy. Uczestnicy pokrywają również  koszty: noclegu i  wyżywienia (szczegółowe informacje w karcie zgłoszenia).
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia w przypadku, gdy liczba chętnych będzie niższa niż 20 osób.
  • Termin napływu zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2018 r. Kartę zgłoszenia uczestnictwa proszę przesłać do 20 kwietnia 2018 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na fax 22 729 72 91.
    O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności będą kwalifikowani eksperci przyrodniczy wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez dyrektora CDR Brwinów.
  • Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Szczegółowe informacje zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych e-mailem.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora. Jeśli zgłoszenie rezygnacji odbędzie się w okresie krótszym niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaty nie będą zwracane.
  • Ze względu na zajęcia praktyczne wskazane jest, żeby uczestnicy posiadali ze sobą laptop z Excelem.

Wyjazd terenowy do Puszczy Kampinoskiej:

Uczestnicy powinni być zaopatrzeni w:  wodoszczelne obuwie, wodoszczelne wierzchnie okrycie (wskazane jest unikanie ubrań w jaskrawych kolorach), środki przeciwko kleszczom, nakrycia głowy, wodę oraz (jeśli ktoś dysponuje) prosimy o zabranie lornety.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:  Marta Gajewska, tel. tel. 22 125 62 46 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Janina Dąbrowska, tel. tel. 22 125 62 06, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do pobrania