Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa mazowieckiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

 

Głównym celem szkoleń jest przekazanie od strony praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym.

Szkolenia prowadzone będą w Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu, które posiada bazę dydaktyczną – Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie Małego Przetwórstwa. Posiadane zaplecze dydaktyczne i jego wyposażenie spełnia wymagania do prowadzenia zajęć praktycznych dla zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie oraz prowadzenia szkoleń.

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby zajmujące się zawodowo doradztwem dla rolników lub właścicieli lasów zatrudnione w podmiotach publicznych, prywatnych, organizacjach pozarządowych lub samodzielnie świadczące usługi doradcze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pierwszeństwo w dostępie do prowadzonych szkoleń będą mieli doradcy wpisani na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W szkoleniach może uczestniczyć maksymalnie dwóch doradców świadczących usługi doradcze na terenie danego powiatu województwa mazowieckiego.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech dwudniowych szkoleń dla 75 doradców z województwa mazowieckiego. Program szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych (w tym: 28 godzin wykładów, 6 godzin zajęć praktycznych oraz 6 godzin warsztatów w małym zakładzie przetwórczym) oraz jednodniowy wyjazd studyjny.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu, koszty dojazdu na szkolenie, koszty organizacyjne, materiały szkoleniowe finansowane są z budżetu projektu.


Szkolenia realizowane będą w niżej wymienionych terminach:

Lp.

Wyszczególnienie

I zjazd

II zjazd

III zjazd

1

GRUPA

12 – 13.02.2018 r.

21 – 22.02.2018 r.

05 – 06.03.2018 r.

2

GRUPA

14 – 15.02.2018 r.

26 – 27.02.2018 r.

07 – 08.03.2018 r.

3

GRUPA

19 – 20.02.2018 r.

01 – 02.03.2018 r.

12 – 13.03.2018 r.

 

Wyjazd studyjny: 09.04.2018 r. oraz 11.04.2018 r.

Zgłoszenia uczestników na ww. szkolenia przyjmowane będą od dnia 22.01.2018 r. do 29.01.2018 r.

O uczestnictwie w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszenia na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax 48 365 49 70 karty zgłoszenia uczestnictwa lub listy osób delegowanych na szkolenia w przypadku zgłoszenia grupowego.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru uczestników, warunków uczestnictwa oraz terminów realizacji szkoleń udzielają Bolesław Pieczyński tel. 48 365 69 42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Barbara Sałata tel. 48 365 69 35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania:

plakat 1

logo