W dniach 9-11 stycznia 2007 roku w siedzibie CDR o/Kraków miały miejsce pierwsze warsztaty dla 31

...
"Minimalne wymagania wzajemnej zgodności (cross-compliance) dla gospodarstw rolnych objętych
...
 W ramach zadania Koordynacja doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego CDR O/Radom przy
...
 1 grudnia 2006r. w siedzibie Oddziału w Radomiu odbyło się seminarium nt. "Prowadzenie gospodarstw w
...

 Finansowane przez Fundację „Fundusz Współpracy”ze środków Programu Agro-Info
Zakończył się kurs

...
 30 listopada br. CDR O/Kraków rozpoczyna kurs e-learningowy "Przepisy prawne a turystyka wiejska",
...
 W dniach 17 i 24 listopada 2006 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyły się dwa
...
 W dniach 13 – 14 listopada 2006 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się Walne
...
 W dniach 3-4 października 2006r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się seminarium
...
W latach 2007-2013 beneficjenci realizujący działanie „Wspieranie przedsięwzięć...
 Niniejszy numer składa się z dwóch części. Pierwsza zawierającej artykuły nt. funkcjonowania doradztwa
...