Konferencja na temat skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów​ z zakwaszeniem gleb w Polsce odbędzie się w dniu 7.03.2018r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego Krakowie. Konferencja ma charakter edukacyjny i skierowana jest przede wszystkim do środowiska rolniczego Małopolski i Śląska (doradcy rolniczy, rolnicy, studenci uczelni rolniczych). Wśród prelegentów planowani są zarówno wykładowcy rolniczych uczelni wyższych, przedstawiciele instytucji branżowych, jak i przedsię​biorcy rolni. Uczestnicy zwiedzą również Muzeum Gleb w ramach Centrum Edukacji Gleboznawczej. Udział w konferencji jest bezpłatny! Rejestracja on-line trwa do dnia 28.02.2018r. na stronie Kopalni Wapienia Czatkowice