Projekt FERTINNOWA, który działa na rzecz nawadniania i technologii fertygacji opracował "Zbiór najlepszych praktyk i technologii" w zakresie zrównoważonego wykorzystywania wody.

Projekt FERTINNOWA, którego partnerem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, działający na rzecz nawadniania i technologii fertygacji opracował "Zbiór najlepszych praktyk i technologii" w zakresie zrównoważonego wykorzystywania wody.

Jest to cenny zasób praktycznych informacji dotyczących nawadniania i fertygacji (stosowanie nawozów z nawadnianiem) dla globalnego sektora ogrodniczego. Dostępnych jest ponad 125 opisów technologii.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na http://www.fertinnowa.com/the-fertigation-bible/