W dniach 21-22.03.2018r. w CDR Oddział w Poznaniu odbyło się kolejne szkolenie dla doradców rolniczych dotyczące zasad przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności rolnośrodowiskowej, pomocy na zalesienie, premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej na rok 2018 oraz zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 z wykorzystaniem aplikacji e-Wniosek Plus.

W szkoleniu prowadzonym przez pracowników poznańskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału CDR w Poznaniu wzięło udział 41 osób, którzy wykazali się dużą aktywnością.

Aktywność uczestników szkolenia skupiona była przede wszystkim wokół zmian w płatnościach, a szczególnie nowej aplikacji e-WniosekPlus. Na liczne pytania szczegółowo odpowiadali przedstawiciele ARiMR.
Udział w dwudniowym szkoleniu niezbędny był do uzyskania przez doradców uprawnień do obsługi aplikacji e-WniosekPlus. Uczestnictwo wyłącznie w pierwszym dniu szkolenia nie skutkowało nadaniem tych uprawnień – stanowiło odświeżenie, aktualizację wiedzy i umiejętności. Doradcy, którzy chcieli zdobyć niezbędne uprawnienia, zobowiązani byli do udziału w drugim dniu, który zakończył się testem sprawdzającym wiedzę.