W dniu 12 lutego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu rozpoczęto realizację projektu szkoleniowego dla doradców z województwa mazowieckiego „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej” finansowanego w ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi w zakresie zastępstw objętego PROW na lata 2014–2020”.

 Jego głównym celem jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu technologii, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności oraz wymagań prawno-administracyjnych przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa w gospodarstwie rolnym. Szkolenia prowadzone będą w Centrum Praktycznego Szkolenia w Zakresie Małego Przetwórstwa, które posiada cztery niezależne linie do przetwórstwa zbóż, owoców i warzyw, mięsa oraz mleka i stanowi bazę praktycznego szkolenia dla szerokiej grupy odbiorców, zainteresowanych uruchomieniem działalności przetwórstwa żywności w małym zakładzie.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie trzech dwudniowych szkoleń dla 75 doradców. Program szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych (w tym: 28 godzin wykładów, 6 godzin zajęć praktycznych, 6 godzin warsztatów w małym zakładzie przetwórczym) oraz jednodniowy wyjazd studyjny.

IMG 20180212 102419IMG 20180214 113927IMG 20180214 150921