W dniu 8 lutego 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu odbyło się szkolenie nt: „Wsparcie rolnictwa PROW 2014-2020", w którym wzięło udział 69 uczestników.

Byli to doradcy rolniczy z całego kraju, pracownicy zarówno jednostek państwowych jak i podmiotów prywatnych.

 

Tematem głównym były zagadnienia dotyczące procedur i warunków ubiegania się o wsparcie w tym omówienie najczęściej popełnianych błędów w zakresie procedur i dokumentów aplikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad konkurencyjności i działania Portalu Ogłoszeń ARiMR, w zakresie podziałania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Wykładowcami byli specjaliści z Centrali ARiMR P. Sławomir Fabijański i P. Tomasz Groszkowski, których wpierała merytorycznie P. Jolanta Duchnik Z-ca Dyrektora Departamentu Działań Inwestycyjnych. Uczestnicy zadając wiele pytań i dzieląc się swoimi wątpliwościami nt. uruchamianego naboru wniosków w obszarze „d” oczekiwali konkretnych odpowiedzi i takie też otrzymywali. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano też informacji o wprowadzonych zmianach w dokumentacji aplikacyjnej oraz praktycznego podejścia z zachowaniem zasad konkurencyjności i omówieniem funkcjonalności Portalu Ogłoszeń ARiMR.

Pracownicy CDR O/Radom PP. Bolesław Pieczyński i Ireneusz Gradka, uzupełnili dydaktykę szkolenia i zapoznali słuchaczy z aktualnościami PROW 2014-2020 oraz zaprezentowali i omówili działanie i zastosowanie opracowanej aplikacji komputerowej do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, która to została następnie udostępniona uczestnikom szkolenia.

 

IMG 20180208 100923IMG 20180208 101337IMG 20180208 101511IMG 20180208 131932