Pokazowe Gospodarstwo Ekologiczne Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu położone jest w Chwałowicach k/ Iłży. Gospodarstwo prowadzi działalność jako ekologiczne od 2006 roku, posiada certyfikat ekologiczny na produkcje roślinną i zwierzęcą, a także przetwórstwo. PGE Chwałowice jest ważnym ogniwem w systemie doświadczalnictwa ekologicznego prowadzonego przez instytuty branżowe, uczelnie i inne ośrodki badawcze.

. Działalność produkcyjna to hodowla i chów bydła mięsnego rasy Limousine wraz z bazą paszową oraz  produkcja roślin towarowych głownie zbóż: orkiszu, pszenicy, żyta.

 

Caly artykuł