Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, opracowali bardzo prostą aplikację pozwalającą na szybkie lecz orientacyjne obliczenie wielkości gospodarstwa na podstawie SO 2010. Wiedza o wielkości ekonomicznej na podstawie standardowej produkcji gospodarstwa wyrażonej w EURO jest przydatna nie tylko dla własnych celów ale w szczególności do bardzo szybkiego sprawdzenia czy spełnione są kryteria dostępu do niektórych działań PROW 2014-2020.

Jest to niezwykle istotne w kontekście planowanych naborów wniosków i odpowiedniego się do tego przygotowania. Wyznaczone tam kryteria dostępu przedstawiają się następująco:

  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” - 10 000 - 200 000/250 000 EURO;
  • „Premia dla młodych rolników” - 13 000 - 150 000 EURO;
  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - poniżej 10 000 EURO;
  • „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” - poniżej 15 000 EURO.

Zamieszczony poniżej kalkulator CDR_SO_2010_test jest do pobrania i zainstalowania na komputerze i zawiera krótką instrukcję jego obsługi. Pamiętajmy o włączeniu makr.

kalkulator makra

 
Kalkulator może być używany tylko do celów szkoleniowych i samodzielnego obliczenia (orientacyjnej) wielkości ekonomicznej posiadanego gospodarstwa rolnego.

Do pobrania:

Opracowanie: Ireneusz Gradka, Tomasz Lesisz