Komitet Monitorujący PROW 2007-2013, na posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r., przyjął dwie Uchwały:

  1. Uchwała Nr 13/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  2. Uchwała Nr 14/2008 Komitetu Monitorującego PROW na lata 2007-2013 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia priorytetów dla pomocy technicznej na lata 2007-2013.

 
  

Wnioski i instrukcje:

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Możliwości korzystania z instrumentów PROW 2007-2013

Oś I-sza:

   
Oś II-ga:
   
  • 2.1 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
  
Oś III-cia: