Informujemy, że w Metodyce ogólnej doradzania, dokonano zmiany w Rozdziale IV Proces wdrażania programu doradczego o zapis :
"W przypadku gdy rolnik zwróci się do doradcy, w trakcie realizacji programu doradczego, z prośbą o pomoc przy wypełnianiu wniosku elektronicznego o przyznanie płatności bezpośrednich, doradca zobowiązany jest do udzielenia mu takiej pomocy".

Metodyka została zatwierdzona Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Jolanta Borczyńska-Żbikowska

 Metodyka ogólna 2018