Zapraszamy do zapoznania się z Analizą rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2018 r. - przygotowaną na podstawie informacji otrzymanych z Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego na temat stanu zaopatrzenia w nawozy mineralne oraz cen nawozów w lutym 2018r.


Analiza rynku nawozów mineralnych oraz cen nawozów w lutym 2018r.

Zestawienie cen minimalnych nawozów w lutym 2018r.

Zestawienie cen maksymalnych nawozów w lutym 2018r.

Dynamika cen nawozów w lutym 2018r.

Wykresy czysty składnik w lutym 2018r.

Analiza cen i zaopatrzenia w nawozy wapniowe w lutym 2018r.